Logo PTF

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Konferencja Turnieju Młodych Fizyków — 18.10.2020, g. 16:00-18:00

Podczas wydarzenia zaplanowane są wystąpienia finalistów zeszłorocznej edycji Turnieju Młodych Fizyków 2020. Wystąpienie będzie składać się z 10 min prezentacji oraz krótkiej dyskusji, podczas której będzie można zadawać pytania odnośnie przedstawionego referatu. W związku z obostrzeniami wynikającymi z panującej pandemii konferencja będzie odbywać się zdalnie przy użyciu platformy ZOOM. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do rejestracji poprzez wypełnienie tego formularza.

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków (International Young Physicists’ Tournament - IYPT) to największe i najbardziej wpływowe coroczne światowe uczniowskie mistrzostwa w fizyce. Co roku w zawodach uczestniczy tysiące licealistów z całego świata, a przygotowania i przebieg zawodów przyciąga uwagę najważniejszych firm, ośrodków badawczych i mediów. Obecnie w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków bierze udział 34 krajów a liczba ta rośnie z roku na rok. Przedmiotem zawodów jest 17 otwartych, nieegzaminacyjnych problemów badawczych ogłaszanych na rok przed finałami międzynarodowymi. Przygotowując opracowania uczestnicy mogą korzystać ze wszystkich dostępnych im źródeł wiedzy. Wyniki pracy są konfrontowane pomiędzy drużynami, zespoły maksymalnie pięcioosobowe, w tak zwanych walkach fizycznych, które sa oceniane przez zespół ekspertów.

W turnieju rozegranym w roku 2019 organizowanym przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego uczestniczyły drużyny z następujących krajów: Australia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Chiny, Tajpej, Czechy, Gruzja, Niemcy, Węgry, Iran, Korea, Macao, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Singapur, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Ukraina, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone.

Problemy badawcze

Zaganianie stawiane przed uczestnikami mogą dotyczyć wszystkich dziedzin fizyki. Zazwyczaj odnoszą się one do zjawisk, których zaobserwowanie nie wymaga specjalistycznej aparatury badawczej, a podstawowe doświadczania można wykonać bezpiecznie w domu. Przykładem takiego zadani może być " Problem 13. Gąbka”, 34-go Turnieju Młodych Fizyków 2021. (Opublikowane przez IOC 16-go lipca 2020 r.) „Gąbka nasiąka wodą z szybkością i w ilości określonymi przez różne parametry. Zbadaj skuteczność gąbki przy osuszaniu mokrej powierzchni.” Czy zadanie "17. Czekoladowa histereza" z 2014 roku. Zadanie polegało na zbadaniu, dlaczego czekolada kupiona w sklepie jest twarda i ładnie się łamie, natomiast gdy taka czekolada się roztopi i wróci do temperatury pokojowej, jest już bardziej elastyczna i może nawet mniej smaczna.

Walka fizyczna

Zawody Turnieju Młodych Fizyków są rozgrywane w formie walki fizyków. Każdej z drużyn biorących udział w walce przyporządkowana zostaje jedna z ról: referenta, oponenta albo recenzenta. W pierwszej kolejności oponent wyzywa drużynę referenta z jednego z 17 zadań. Referent może przyjąć lub odrzucić wyzwanie, przy czym za odrzucenie więcej niż trzech zadań regulamin przewiduje kary punktowe. Rozwiązanie przyjętego wyzwania jest przedstawiane w postaci 10 minutowej prezentacji. Oponent może zadać pytania, wygłosić krytyczną ocenę przedstawionego podejścia do problemu, a następnie nawiązuje pogłębioną dyskusję z referentem. Wszystkiemu bacznie przygląda się trzecia drużyna (recenzent), która po zakończonej dyskusji ma możliwość zadania dodatkowych pytań i przedstawienia recenzji do tej pory oglądanej prezentacji. Jury ocenia umiejętności każdej z drużyn w skali od 1 do 10, po czym zespoły zamieniają sie rolami.

Polska a Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

Polska uczestniczy w IYPT nieprzerwanie od 1989 roku. Polskie drużyny odnosiły w Turnieju liczne sukcesy, plasując się z reguły w czołówce klasyfikacji końcowej: od roku 2000 sześciokrotnie zdobyły pierwsze miejsce, dwukrotnie drugie miejsce, siedmiokrotnie trzecie miejsce. Zdobycie przez polskie drużyny złotego medalu w finałach IYPT w Wielkiej Brytanii w 2014 r., w Tajlandii w 2015 r. i Singapurze w 2017 r. oraz srebrnego medalu w Pekinie w roku 2018, zasługuje na szczególne podkreślenie, zwłaszcza wobec rosnącego poziomu wystąpień uczestników nie tylko od strony merytorycznej, lecz także technik prezentacji i dyskusji prowadzonej w języku angielskim.