Logo PTF

Sponsorzy Zjazdu

Oferta sponsorska

Rok 2020 ogłoszony został przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Fizyki. Jak głosi uchwała rok ten powinien być "uhonorowaniem polskich fizyków i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki. Chcemy, aby Rok Fizyki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności fizyki oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne. Zainteresowanie fizyką, niezwykle ciekawą nauką eksperymentalną, przekłada się na wzrost umiejętności w tym zakresie kolejnych pokoleń. Podejmowana działalność naukowa i zawodowa w tym obszarze jest szczególnie ważna w czasie budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy".

Centralną uroczystością obchodów tego jubileuszu będzie organizowany w dniach 24-26 kwietnia 2020 roku w Warszawie 46. Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich. W piątek 24 kwietnia obrady będą się odbywać w zabytkowej Auli Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) i ich tematem będzie podsumowanie 100 lat polskiej fizyki - największych sukcesów i najważniejszych postaci minionego wieku polskiej nauki. W drugim dniu obrad, w sobotę 25 kwietnia w nowoczesnym Gmachu Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5) fizycy zbiorą się aby przedyskutować dzisiejszy obraz polskiej fizyki - najbardziej obiecujące kierunki badań oraz drogi transferu osiągnięć do gospodarki. Trzeci dzień Zjazdu, niedzielę 26 kwietnia wypełni Sesja 100 lat dydaktyki fizyki w Polsce i będzie poświęcona kształceniu nauczycieli, nowoczesnym i tradycyjnym metodom zaszczepiania w uczniach, studentach i społeczeństwie entuzjazmu do poszukiwania praw natury. Obrady tego dnia będą odbywać się w Gmachu Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5). Szczególnie liczymy na udział nauczycieli szkół średnich i podstawowych.

W związku ze zjazdem planowana jest również szeroko zakrojona akcja promocyjna fizyki i jej wpływu na gospodarkę w przestrzeni publicznej. Wszystkie sesje zjazdu będą otwarte dla publiczności (po bezpłatnej rejestracji), a wśród zaproszonych referentów znajdują się naukowcy potrafiący najciekawiej przedstawić trudne tematy klasycznej i współczesnej fizyki.

Zapraszamy wszystkie firmy i przedsiębiorstwa do wsparcia tej idei.

Miejsca obrad Zjazdu:

Aula Gmachu Fizyki
Politechniki Warszawskiej

Miejsce obrad w pierwszym dniu Zjazdu

Aula Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Miejsce obrad w drugim
i trzecim dniu Zjazdu

Aula Główna
Politechniki Warszawskiej

Miejsce bankietu w pierwszym dniu Zjazdu

Pakiety sponsorskie:

Srebrny Sponsor 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

Wsparcie min. 2000 zł
 • umieszczenie logotypu w książce abstraktów i innych materiałach promocyjnych Zjazdu (w postaci papierowej i/lub elektronicznej), w tym w materiałach przekazywanych mediom
 • umieszczenie logotypu i linku do materiałów promocyjnych na stronie internetowej Zjazdu
 • możliwość umieszczenia rollupu przed salami obrad
 • możliwość udziału w sesjach i skorzystania z przerw kawowych
 • certyfikat "Srebrny Sponsor 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich" i pamiątkowy dyplom

Złoty Sponsor 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

Wsparcie min. 5000 zl
 • możliwość ustawienia stoiska lub miejsce wystawowe przed salą obrad na Uniwersytecie Warszawskim
 • możliwość dołączenia przesłanych materiałów promocyjnych do materiałów Zjazdu
 • umieszczenie logotypu i reklamy w książce abstraktów (w postaci papierowej i/lub elektronicznej)
 • umieszczenie logotypu w innych materiałach promocyjnych Zjazdu, w tym w materiałach przekazywanych mediom
 • umieszczenie logotypu i linku do materiałów promocyjnych na stronie internetowej Zjazdu
 • możliwość umieszczenia rollupu przed salami obrad
 • możliwość udziału w uroczystym koncercie i bankiecie konferencyjnym
 • w trakcie bankietu zostanie publicznie wyrażone oficjalne podziękowanie
 • możliwość udziału w sesjach, wycieczkach i skorzystania z wyżywienia (przerwy kawowe, lunche)
 • certyfikat "Złoty Sponsor 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich" i pamiątkowy dyplom

Diamentowy Sponsor 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich

Wsparcie min. 10 000 zł
 • umieszczenie logotypu na materiałach informacyjnych i poropocyjnych wszystkich inicjatyw Polskiego Towarzystwa Fizycznego podejmowanych w Roku Fzyki 2020
 • możliwość umieszczenia swojego logotypu (w postaci rollupu) w salach, gdzie będą się odbywać obrady Zjazdu i inne inicjatywy PTF w roku 2020
 • możliwość umieszczenia swojego logotypu (w postaci rollupu) w sali bankietowej
 • możliwość ustawienia stoiska lub miejsce wystawowe przed salą obrad na Uniwersytecie Warszawskim
 • możliwość dołączenia przesłanych materiałów promocyjnych co materiałów Zjazdu i innych inicjatyw PTF w roku 2020
 • umieszczenie logotypu i reklamy w książce abstraktów (w postaci papierowej i/lub elektronicznej)
 • umieszczanie logotypu w korespondencji z uczestnikami konferencji, członkami PTF i nauczycielami w roku 2020
 • umieszczenie logotypu w wszystkich materiałach promocyjnych Zjazdu i PTF, w tym w materiałach przekazywanych mediom w roku 2020
 • umieszczenie logotypu i materiałów promocyjnych na stronie internetowej Zjazdu i na stronie PTF
 • możliwość udziału w uroczystym koncercie i bankiecie konferencyjnym
 • w trakcie bankietu i otwarcia Zjazdu zostanie publicznie wyrażone oficjalne podziękowanie
 • możliwość udziału w sesjach, wycieczkach i skorzystania z wyżywienia (przerwy kawowe, lunche)
 • certyfikat "Diamentowy Sponsor 46. Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich" i pamiątkowy dyplom

Kontakt w sprawie ofert:

prof. Ryszard Kutner tel. +48 22 55 32 793 e-mail: erka@fuw.edu.pl