Logo PTF

Uczestnictwo w Zjeździe

Terminy

Termin nadsyłania abstraktów plakatów: minął
Zakończenie procesu kwalifikacji plakatów: 16 marca 2020 r.
Zamknięcie rejestracji: 15 września 2020 r.
Termin przyjmowania obniżonej opłaty: 31 lipca 2020 r.
Zakończenie przyjmowania opłat: 25 września 2020 r.
Obrady zjazdu: 16-18 października 2020 r.

Pełne uczestnictwo

Obejmuje udział we wszystkich sesjach Zjazdu, zestaw materiałów zjazdowych oraz możliwość uczestniczenia w przerwach kawowych, obiadach, uroczystej kolacji, bankiecie i koncercie

Członek PTF***
Opłata podstawowa:500 zł450 zł
Student / Doktorant*:400 zł360 zł
Nauczyciel / uczeń**:330 zł297 zł

* - Osoba posiadająca legitymację studencką lub doktorancką ważną podczas Kongresu;
** - Osoba, posiadająca podczas Zjazdu ważną legitymację nauczycielską (wyłączając nauczycieli akademickich) lub szkolną;
*** - Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego niezalegający ze składkami.


Udział jedynie w sesji dydaktycznej

Obejmuje udział w sesji dydaktycznej Zjazdu, która odbędzie się 26 kwietnia w godz. 9:00-13:30, zestaw materiałów zjazdowych oraz możliwość uczestniczenia w przerwach kawowych i obiedzie tego dnia

Członek PTF***
Opłata podstawowa:200 zł180 zł
Student / Doktorant*:100 zł90 zł
Nauczyciel / uczeń**:30 zł27 zł

* - Osoba posiadająca legitymację studencką lub doktorancką ważną podczas Kongresu;
** - Osoba, posiadająca podczas Zjazdu ważną legitymację nauczycielską (wyłączając nauczycieli akademickich) lub szkolną;
*** - Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego niezalegający ze składkami.


Osoba towarzysząca

Osoba towarzysząca będzie miała okazję uczestniczyć w uroczystej kolacji i koncercie wraz z uczestnikiem Zjazdu. Żadne dodatkowe ulgi nie są dostępne, z wyjątkiem zniżki za towarzyszenie członkowi PTF.

Towarzyszenie członkowi PTF*
Opłata:150 zł135 zł

* - Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego niezalegający ze składkami.


Wolny słuchacz

Osoba uczestnicząca w wykładach kongresowych, bez możliwości udziału w przerwach kawowych, kolacjach, uroczystych bankietach i koncercie.
Konieczna jest rejestracja na stronie Zjazdu i zadeklarowanie udziału w poszczególnych sesjach.


Opłata:Brak

Opłaty będą przyjmowane w postaci przelewu na rzecz:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
REGON: 000809167
NIP: 526-23-85-038

Rejestracja będzie otwarta do 15 września 2020 r. Konto i tytuł prelewu zostaną udostępnione w panelu uczestnika po rejestracji.
Powyższe kwoty obowiązują w przypadku uiszczenia opłaty do 31 lipca. Po tym terminie wszystkie stawki wzrosną o 100 PLN.
Nie będzie możliwe pokrycie kosztów uczestnictwa w gotówce przy rejestracji.