Logo PTF

Zjazd — formularz zgłoszeniowy

Rejestracja


zaproszony wykładowca
uczestnik zjazdu
wolny słuchacz

pracownik naukowy
nauczyciel
student/doktorant
dziennikarz
wystawca / sponsor
nikt z powyższych


Wyrażam zgodę na
zachowanie danych osobowych
na serwerze Politechniki Warszawskiej
wyłącznie w celu obsłużenia
mojego udziału w Zjeździe.