Logo PTF

Program zjazdu

Uwaga - dla Państwa wygody pracujemy nad dostosowaniem programu do nowej formy.
Mogą następować w nim zmiany.


16 października 2020 r. (Politechnika Warszawska)
Sesja przedpołudniowa
11:00 – 13:45 Uroczyste Otwarcie Zjazdu
Prowadzący: prof. Leszek Sirko
Aula Fizyki
11:00 – 11:45 Przemówienia okolicznościowe
11:45 – 12:45 Przyznanie medali i nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego
prof. Leszek Sirko
12:45 – 13:45 Sto lat Polskiego Towarzystwa Fizycznego
prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski
13:45 – 14:00 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstanie Polskiego Towarzystwa Fizycznego
w dn. 11 kwietnia 1920 r. w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej
Aula Fizyki
Sesja popołudniowa
16:00 – 17:30 Referaty ośrodków założycieli PTF
Prowadząca: prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Aula Fizyki
16:00 – 16:30 PTF w Warszawie
Jerzy E. Garbarczyk (Politechnika Warszawska)
16:30 – 17:00 PTF w Wilnie i Toruniu
Józef Szudy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
17:00 – 17:30 PTF we Lwowie i Wrocławiu
Adam Kiejna (Uniwersytet Wrocławski)
Sesja wieczorna
18:00 – 19:00 Referaty ośrodków założycieli PTF
Prowadzący: prof. Reinhard Kulessa
Aula Fizyki
18:00 – 18:30 PTF w Krakowie
Wojciech Gawlik (Uniwersytet Jagielloński)
18:30 – 19:00 PTF w Poznaniu
Henryk Drozdowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
17 października 2020 r. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Sesja poranna
9:00 – 9:15 Ogłoszenie wyników konkursów jubileuszowych "Mój nauczyciel fizyki" i "Fizyka, to lubię!"
prof. Dariusz Wasik - Dziekan Wydziału Fizyki UW
9:15 – 11:45 Fizyka w Polsce - gdzie jesteśmy?
Prowadzący: prof. Wiesław Kamiński
Audytorium
9:15 – 9:45 Co nowego w astronomii fal grawitacyjnych?
Tomasz Bulik (Uniwersytet Warszawski)
9:45 – 10:15 Spektroskopia, optyczne zegary atomowe i ciemna materia
Roman Ciuryło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
10:15 – 10:45 Oscylacje neutrin
Jan Sobczyk (Uniwersytet Wrocławski)
10:45 – 11:15 Cząstka Higgsa - koniec pewnej historii i co dalej?
Stefan Pokorski (Uniwersytet Warszawski)
11:15 – 11:45 Egzotyczne nuklidy i promieniotwórczość dwuprotonowa
Marek Pfützner (Uniwersytet Warszawski)
Sesja przedpołudniowa
12:00 – 14:00 Fizyka w Polsce - gdzie jesteśmy?
Prowadzący: prof. Maciej Kolwas
Audytorium
12:00 – 12:30 Nanotechnologie, fotonika i alternatywne źródła energii
Maria Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
12:30 – 13:00 Od półprzewodników półmagnetycznych do spintroniki i materii topologicznej
Tomasz Dietl (Instytut Fizyki PAN, Uniwersytet Tohoku, Sendai, Japonia)
13:00 – 13:30 Informacja kwantowa
Ryszard Horodecki (Uniwersytet Gdański)
13:30 – 14:00 Fizyka dla polityków
Janusz Hołyst (Politechnika Warszawska)
Sesja popołudniowa
16:00 – 18:00 Fizyka w Polsce - gdzie jesteśmy?
Prowadzący: prof. Henryk Szymczak
Audytorium
16:00 – 16:30 Terapeutyki nowej generacji: czy chemicznie modyfikowane mRNA są największą nadzieją terapii genowej?
Joanna Kowalska (Uniwersytet Warszawski)
16:30 – 17:00 Radioterapia protonowa – od fizyki do medycyny
Paweł Olko (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
17:00 – 17:30 Pozytonium w fizyce, biologii i medycynie
Paweł Moskal (Uniwersytet Jagielloński)
17:30 – 18:00 Solaris – promieniowanie X dla fizyki, chemii, biologii i medycyny?
Marek Stankiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Sesja wieczorna
18:00 – 20:00 Sesja plakatowa "100 plakatów na stulecie" Przestrzeń wirtualna
18 października 2020 r. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki)
Sesja poranna
9:00 – 9:15 Otwarcie sesji
prof. Krzysztof Turzyński
9:15 – 11:15 Sto lat dydaktyki fizyki w Polsce
Prowadzący: dr Dagmara Sokołowska
Audytorium
9:15 – 10:00 100 lat kształcenia nauczycieli fizyki w Polsce
Wojciech Nawrocik (Uniwerystet Adama Mickiewicza)
10:00 – 10:30 Ekperyment fizyczny w nauczaniu fizyki kiedyś i dziś
Jerzy Jarosz (Uniwersytet Śląski)
10:30 – 11:15 Spektakularne pokazy fizyczne na przestrzeni 100 lat
Krzysztof Karpierz (Uniwersytet Warszawski)
Sesja przedpołudniowa
12:00 – 13:30 Sto lat dydaktyki fizyki w Polsce
Prowadzący: dr Tomasz Greczyło
Audytorium
12:00 – 12:30 Nowoczesne technologie w demonstracjach fizycznych
Bożena Zgardzińska, Zbigniew Surowiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
12:30 – 13:30 Eksperyment w szkole XXI wieku
Maria Dobkowska, Mirosław Łoś
wraz z Kołem Fizycznym "Doktor LABO", Ewą Pater, Zenoną Stojecką i Adamem Buczkiem
13:30 – 15:00 Bazar dydaktyczny Przestrzeń wirtualna

Politechnika Warszawska:

Aula Fizyki
Gmach Fizyki PW
ul. Koszykowa 75

Duża Aula
Gmach Główny PW
pl. Politechniki 1

Mała Aula
Gmach Główny PW
pl. Politechniki 1

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki:

Audytorium
Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5

Przestrzeń otwarta
Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5

Wejście od ul. Banacha
Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5