Logo PTF

Sesja plakatowa "100 plakatów na stulecie"

Czas Sesji Plenarnych Zjazdu jest ograniczony, natomiast zakres osiągnięć fizyki w Polsce bardzo szeroki. Dlatego drugiego dnia Zjazdu (17 października) zorganizujemy otwartą sesję plakatową „100 plakatów na stulecie”, na której fizycy pracujący w Polsce zaprezentują bogactwo kierunków badań podstawowych i aplikacyjnych jakimi może się pochwalić nasze środowisko.

Jako, że pragniemy zaprosić na nasze święto także nauczycieli, uczniów, dziennikarzy i inne osoby zainteresowane nauką, zależy nam, aby prezentowane plakaty zostały przygotowane w sposób atrakcyjny, a jednocześnie przystępny dla niefizyków. Zgłoszone abstrakty zostały poddane kwalifikacji przez komisję programową powołaną przez Komitet Organizacyjny Zjazdu. Warto podkreślić, że świętujemy jubileusz stulecia, tak więc ważniejszym niż nowość prezentowanych osiągnięć, będzie ich wpływ na rozwój nauki, gospodarki i techniki.

Wierzymy, że każdy sukces polskiego fizyka, zarówno ten mniejszy jak i większy, wpisuje się doskonale w charakter tej sesji, a więc także jest ważnym elementem historii fizyki w Polsce. Naszym marzeniem jest, aby temat każdego z plakatów był na tyle interesujący dla szerokiej publiczności, że uczestniczący w Zjeździe dziennikarze stworzą na jego podstawie artykuły popularnonaukowe, a nawet krótkie audycje radiowe lub telewizyjne. Niech polska fizyka stanie się w trakcie tego roku ważnym elementem świadomości Polaków.