Logo PTF


Patroni zjazdu

Uniwersytet Warszawski

Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Marcin Pałys