Logo PTF


Patroni zjazdu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr Jarosław Gowin


Prezydent miasta stołecznego Warszawy

Prezydent
miasta stołecznego Warszawy
dr Rafał Trzaskowski


Marszałek Województwa Mazowieckiego

Marszałek
Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik


Politechnika Warszawska

Rektor
Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt


Uniwersytet Warszawski

Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Marcin Pałys