Logo PTF

Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny
dr inż.
Tomasz Pietrzak

Politechnika Warszawska
dr inż.
Krzysztof Petelczyc

Politechnika Warszawska
Prof. dr hab.
Jerzy Garbarczyk

Politechnika Warszawska
Wiceprzewodniczący komitetu
prof. dr. hab.
Andrzej Wysmołek

Uniwersytet Warszawski
Przewodniczący komitetu
prof. dr. hab.
Ryszard Kutner

Uniwersytet Warszawski
Skarbnik
dr hab. inż.
Michał Makowski
prof. ucz.

Politechnika Warszawska
Prof. dr hab.
Katarzyna Chałasińska-Macukow

Uniwersytet Warszawski
mgr
Maria Dobkowska

Nauczycielka fizyki
prof. dr hab.
Jan Mostowski

Instytut Fizyki PAN
dr hab.
Aneta Drabińska

Uniwersytet Warszawski


oraz

Prof. dr hab.
Maciej Kolwas

Instytut Fizyki PAN
Prof. dr hab.
Tadeusz Stacewicz

Uniwersytet Warszawski
dr hab.
Katarzyna Grabowska

Uniwersytet Warszawski
dr
Jan Grabski

Politechnika Warszawska
dr Piotr Rączka
Instytut Fizyki Plazmy
i Laserowej Mikrosyntezy
dr inż.
Przemysław Duda

Politechnika Warszawska