Logo PTF


Komitet honorowy

Prof. Kazimierz Wiatr

Prof. dr hab. inż.
Kazimierz Wiatr


Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Akademia Górniczo-Hutnicza

Specjalista w zakresie informatyki i elektroniki

Prof. Leszek Sirko

Prof. dr hab.
Leszek Sirko


Instytut Fizyki PAN
Prezes PTF

Specjalista w zakresie fizyki atomowej i molekularnej, zjawisk nieliniowych, chaosu kwantowego i klasycznego

Prof. Katarzyna Chalasinska-Macukow

Prof. dr hab.
Katarzyna
Chałasińska-Macukow


Uniwersytet Warszawski
Prezes PTF (2014-2017)

Specjalistka w zakresie optycznego i hybrydowego przetwarzania informacji

Prof. Wieslaw Kaminski

Prof. dr hab.
Wiesław Kamiński


Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
Prezes PTF (2010-2013)

Specjalista w zakresie fizyki jądrowej i sztucznej inteligencji

Prof. Kulessa

Prof. dr hab.
Reinhard Kulessa


Uniwersytet Jagielloński
Prezes PTF (2006-2009)

Specjalista w badaniach spektroskopowych i fizyce cząstek relatywistycznych

Prof. Maciej Kolwas

Prof. dr hab.
Maciej Kolwas


Instytut Fizyki PAN
Prezes PTF (2002-2005)
Prezes EPS (2009-2011)

Specjalista w optycznych badaniach mikro- i nanoobiektów

Prof. Henryk Szymczak

Prof. dr hab.
Henryk Szymczak


Instytut Fizyki PAN
Prezes PTF (1993-1997)

Specjalista w zakresie teorii magnetyzmu i nadprzewodnictwa

Prof. Stefan Pokorski

Prof. dr hab.
Stefan Pokorski


Uniwersytet Warszawski
Prezes PTF (1991-1993)

Specjalista w zakresie teorii oddziaływań elementarnych

Prof. Andrzej Białas

Prof. dr hab.
Andrzej Białas


Polska Akademia Umiejętności

Specjalista w zakresie fizyki teoretycznej i fizyki wysokich energii

Prof. Maciej Chorowski

Prof. dr hab. inż.
Maciej Chorowski


Politechnika Wrocławska

Specjalista w zakresie chłodnictwa i kriotechniki

Prof. Jerzy Duszyński

Prof. dr hab.
Jerzy Duszyński


Prezes Polskiej Akademii Nauk

Specjalista w zakresie biochemii

Prof. Franciszek Krok

Prof. dr hab.
Franciszek Krok


Przewodniczący Komitetu Fizyki PAN
Politechnika Warszawska

Specjalista w zakresie joniki ciała stałego

Prof. Marcin Pałys

Prof. UW dr hab.
Marcin Pałys


Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalista w zakresie elektrochemii

Prof. Roman Puźniak

Prof. dr hab.
Roman Puźniak


Dyrektor
Instytutu Fizyki PAN

Specjalista w zakresie fizyki magnetyzmu i nadprzewodnictwa

Prof. Jan Szmidt

Prof. dr hab. inż.
Jan Szmidt


Rektor
Politechniki Warszawskiej

Specjalista w zakresie mikroelektroniki oraz technologii cienkich warstw

Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski

Prof. dr hab.
Andrzej Kajetan Wróblewski


Uniwerystet Warszawski
Przewodniczący Rady Naukowej IHN PAN

Specjalista w zakresie fizyki cząstek elementarnych i historii fizyki

Prof. Maciej Żylicz

Prof. dr hab.
Maciej Żylicz


Prezes Zarządu
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Specjalista w zakresie biologii molekularnej białek szoku termicznego

Prof. Rajmund Bacewicz

Prof. dr hab.
Rajmund Bacewicz


Prorektor
Politechniki Warszawskiej ds. nauki

Specjalista w fizyki połprzewodników i materiałów fotowoltaicznych

Prof. Mirosław Karpierz

Prof. dr hab. inż.
Mirosław Karpierz


Dziekan Wydziału Fizyki
Politechniki Warszawskiej

Specjalista w zakresie optyki nieliniowej

Prof. Dariusz Wasik

Prof. dr hab.
Dariusz Wasik


Dziekan Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalista w zakresie fizyki ciała stałego