Logo PTF

Komitet doradczy

Komitet doradczy
Prof. dr hab.
Marek Demiański

Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab.
Jarosław Rybicki

Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTF
Dr hab. inż.
Michał Pawlak

Przewodniczący Oddziału Toruńskiego PTF
Dr inż.
Gaweł Żyła

Przewodniczący Oddziału Rzeszowskiego PTF
Dr Tomasz
Wróblewski

Przewodniczący Oddziału Słupskiego PTF
Dr Małgorzata
Wysocka-Kunisz

Przewodnicząca Oddziału Kieleckiego PTF
Prof. dr hab.
Ewa Dębowska

Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTF
Dr hab.
Roman Skibiński

Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. inż.
Arkadiusz Wójs

Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż.
Włodzimierz Salejda, prof. PWr

Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż.
Henryk Drozdowski

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTF
Prof. dr hab.
Mariusz P. Dąbrowski

Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego PTF
Prof. dr hab.
Janusz Gluza

Przewodniczący Oddziału Katowickiego PTF
Prof. dr hab.
Krzysztof Szymański

Przewodniczący Oddziału Białostockiego PTF
Prof. dr hab.
Józef Spałek

Przewodniczący Oddziału Krakowskiego PTF
Dr hab.
Ewa Pawelec

Przewodnicząca Oddziału Opolskiego PTF