Logo PTF

Identyfikacja graficzna

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi, aby znaki graficzne były używane zgodnie z księgą znaku.
W szczególności niedozwolone jest usuwanie tła znaku, przycinanie jego krawędzi, zniekształcanie jego proporcji oraz umieszczanie jakichkolwiek elementów częściowo przysłaniających znak.
Białe lub granatowe tło jest integralną częścią znaku.

Wersja podstawowa znaku graficznego - pionowa (RGB):

Wersja podstawowa znaku graficznego - pozioma (RGB):


Wersja skrócona znaku graficznego (RGB):


Wizualizacja Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej - miejsca powstania PTF i Gmachu Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego - dzisiejszej siedziby PTF: