Logo PTF

UWAGA!
15 września zamknęliśmy rejestrację na Zjazd. 25 września upłynie termin wnoszenia opłat.


Zjazd odbędzie się w formie hybrydowej. Wszystkie wydarzenia Zjazdu odywać się będą stacjonarnie przy udziale jedynie wykładowców, zaproszonych gości i obsługi technicznej.
Pozostali uczestnicy będą mogli wziąć udział w Zjeździe za pomocą interaktywnej transmisji internetowej na żywo.
Gmachy związane z działalnością PTF